مه شکن: مه شکن - 8

مه شکن

مه شکن - 8

مجموعه مستند « مه شکن » به حوادث روزهای انقلاب می پردازد و از زبان مردم حاضر در راهپیمایی ها حال و هوای آن روزها را به تصویر می کشد.

این قسمت : رونق سینما بعد از انقلاب، محاکمه شکنجه گران ساواک در دادگاه انقلاب و عفو عمومی حضرت امام (ره)

نظر دادن