مستند ایران: ایران قزوین - 13

مستند ایران

ایران قزوین - 13

در این مستند شاهد جاذبه های تاریخی و معماری قزوین و همجنین مناظر طبیعی و گردشگری این شهر خواهیم بود.

نظر دادن