آوای ارس: آوای ارس

آوای ارس

آوای ارس

رود ارس در مرز ایران، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان و جاذبه های فرهنگی، طبیعی و تاریخی آن که بسیار منحصر به فرد است.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن