این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 195

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارشهایی از روستای فرانق و هفتمین دوسالانه نقاشی دامون فر مخصوص هنرمندان زیر 25 سال

نظر دادن