مه شکن: مه شکن - 9

مه شکن

مه شکن - 9

مجموعه مستند « مه شکن » به حوادث روزهای انقلاب می پردازد و از زبان مردم حاضر در راهپیمایی ها حال و هوای آن روزها را به تصویر می کشد.

این قسمت : مجاهدین خلق

نظر دادن