ثریا: ثریا - 49

ثریا

ثریا - 49

مجموعه مستند « ثریا » به موضوعات متنوع اقتصاد مقاومتی، سیاسی و فرهنگی روز کشور می پردازد.

این قسمت : قصه های حمید ؛ روایت زندگی رزمنده شهیدی به نام حمید از زبان احمد مقیسه همرزم وی

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن