پرونده مستند: پرونده مستند - 50

پرونده مستند

پرونده مستند - 50

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

این قسمت : پرونده سرقت از یک منزل در شمال تهران و دستگیری سارقان اعتراف آنها

نظر دادن