چاپ کردن این صفحه

حیدری ام

حیدری ام

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم ذاکر حیدری از زبان خانواده، دوستان و آشنایان اوست.

موارد مرتبط