چاپ کردن این صفحه

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 58 - سپاه

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

بررسی علت و تبعات قراردادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی توسط آمریکا

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط