سعادتمندان: سعادتمندان - 1

سعادتمندان

سعادتمندان - 1

مجموعه مستند « سعادتمندان » با رویکردی تحقیقی، زندگی، اندیشه‌های چندین تن از مشاهیر دینی ایران اسلامی را به نمایش می گذارد.

آیت الله مقتدایی

نظر دادن