این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

فقط زیبایی

فقط زیبایی

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم مرتضی عطائی از زبان خانواده، دوستان و آشنایان اوست.

نظر دادن