این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

بیراهه

بیراهه - 87

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : سرقت منزل

نظر دادن