سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 59 - سوخت

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 59 - سوخت

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

تحریم های نفت ایران توسط آمریکا و لغو معافیت خرید نفتی از ایران و برای چند کشور

نظر دادن