ایران: ایران - 197

ایران

ایران - 197

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش از سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و هفدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران

نظر دادن