سعادتمندان: سعادتمندان - 2

سعادتمندان

سعادتمندان - 2

مجموعه مستند « سعادتمندان » با رویکردی تحقیقی، زندگی، اندیشه‌های چندین تن از مشاهیر دینی ایران اسلامی را به نمایش می گذارد.

آیت الله ایمانی

نظر دادن