یک چکه ماه: یک چکه ماه - 27

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 27

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

نعیمه ادیبی، مددکار، مشاور و مدیر کمپ ترک اعتیاد

نظر دادن