چاپ کردن این صفحه

سوریه، دوران گذر

سوریه، دوران گذر - دوختن آرزوها

این مستند به کشور سوریه بعد از جنگ پرداخته و از تلاش مردم این کشور و کمک های ایران برای باز سازی می گوید.

موارد مرتبط