یک چکه ماه: یک چکه ماه - 29

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 29

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

نسترن دانه کار و تلاش های او در تاسیس و فعالیت گروه جهادی دختران (حنیفا) که باعث ایجاد اشتغال در بین کودکان بی سرپرست شده است.

نظر دادن