این مستند را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

آلمان از بالا

آلمان از بالا - 4

چهار فصل سال در آلمان از فراز آسمان در این مستند به تصویر کشیده می شود.

نظر دادن