این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

عامه پسند

عامه پسند

مرحوم صادق صندوقی، نقاش و هنرمند معاصر که اکثر کتابهای کودکان و نوجوانان و داستان های قدیمی را به تصویر کشیده است.

نظر دادن