چاپ کردن این صفحه

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 30

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

حمید بهزادپور دروازه بان فوتبال ساحلی

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط