سعادتمندان: سعادتمندان - 3

سعادتمندان

سعادتمندان - 3

مجموعه مستند « سعادتمندان » با رویکردی تحقیقی، زندگی، اندیشه‌های چندین تن از مشاهیر دینی ایران اسلامی را به نمایش می گذارد.

 آیت الله جنتی

نظر دادن