حدیث سرو: حدیث سرو - آیت الله آقا نجفی همدانی - 2

حدیث سرو

حدیث سرو - آیت الله آقا نجفی همدانی - 2

مجموعه « حدیث سرو » مستندی بازسازی شده است که  با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان معرفی شده سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارایه دهد.

موضوع : زندگی آیت الله آقا نجفی همدانی

نظر دادن