این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

آبی وحشی بی انتها

آبی وحشی بی انتها - 4

جزایر سوکورو پناهگاهی دورافتاده و زیبا برای حیات جانوران دریایی در آب های شرق اقیانوس آرام است.

نظر دادن