این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 33

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

خانم ناهید افراسیابی فعال اجتماعی در زمینه ازدواج آسان و تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند فعالیت دارد.

نظر دادن