این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سوریه، دوران گذر

سوریه، دوران گذر - حدود الحیات

این مستند به کشور سوریه بعد از جنگ پرداخته و از تلاش مردم این کشور و کمک های ایران برای باز سازی می گوید.

نظر دادن