مستند ایران: ایران قزوین - 17

مستند ایران

ایران قزوین - 17

در این مستند شاهد جاذبه های تاریخی و معماری قزوین و همجنین مناظر طبیعی و گردشگری این شهر خواهیم بود.

نظر دادن