تهرانگرد - سری دوم: تهرانگرد - 2

تهرانگرد - سری دوم

تهرانگرد - 2

 تهران ایران کوچک است. از کوه و جنگل گرفته تا آبشار و دریاچه. برای دیدن تهرانی که کوچه های قدیمی آن داستان تاریخ فرهنگی، هنری و سیاسی ایران را تعریف می کند باید بیشتر وقت گذاشت.

در این مجموعه تلاش می کنیم شما را با گوشه و کنار کمتر دیده شده تهران آشنا کنیم.

این قسمت : عمارت مسعودیه، کاخ گلستان و میدان آزادی

نظر دادن