دوربین مستند: دوربین مستند؛ رونمایی از مستند صدای ماه

دوربین مستند

دوربین مستند؛ رونمایی از مستند صدای ماه

این مجموعه در قالب قسمت‌های کوتاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری روز ایران را به تصویر می‌کشد.

همراه ما شوید.

این قسمت : رونمایی از مستند صدای ماه

نظر دادن