این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 36

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

روایتی از زندگی رضا براز که بعد از ابتلا به بیماری سرطان و مبارزه با این بیماری بهبود یافت و با ورزش توانست این بیماری را شکست دهد.

نظر دادن