این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 37

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

سحر رادفر، مبتلا به بیماری پوستی ایکتیوز از سختی های زندگی و تلاش های برای غلبه بر آنها می گوید.

نظر دادن