سعادتمندان: سعادتمندان - 4

سعادتمندان

سعادتمندان - 4

مجموعه مستند « سعادتمندان » با رویکردی تحقیقی، زندگی، اندیشه‌های چندین تن از مشاهیر دینی ایران اسلامی را به نمایش می گذارد.

آیت الله علوی گرگانی

نظر دادن