گامی در راه روشن: گامی در راه روشن

گامی در راه روشن

گامی در راه روشن

این مستند به برگزاری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی توسط آیت الله ناصر مکارم شیرازی در شهر قم می پردازد.

نظر دادن

نظر

  • امیر محمد

    سلام اول از همه خدا یارتان تلاش تان مورد قبول امام زمان .نتوانستم قسمتی برای نظر دهی پیدا کنم جسارت نشود اگر ممکن هست طرحی برای دسته بندی مستندات در سایت می گذارید و یک خواهش شخصی مستندات درباره کابالیست ها . شیطان پرستان و مستند های درباره اقدام و امید ما مسلمانان بر تلاش های شرورانه و پلید این شیطان پرستان مثل برنامه عقیم سازی انان و یا حمله انان به الوده کردن غذا های ما به شکل مبتکرانه راه یابی ما بر علیه انان و نا امید نشدان ما از نقشه های انان متشکرم انشا الله نظر مورد بررسی قرار گیرد خداوند یارتان