میراث نجف: میراث نجف

میراث نجف

میراث نجف

این مستند به آشنایی با آیت الله میرسجادی، امام جماعت مسجد امام سجاد  (ع) در جنوب تهران می پردازد.

نظر دادن