این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 48

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

حمیرا بصیری معلم مدرسه در منطقه 19 تهران با امکانات کم دست به نوآوری زده و به آموزش کودکان محروم می پردازد.

 

نظر دادن