رزم آرزم: رزم آرزم

رزم آرزم

رزم آرزم

مستند « رزم آرزم » به گفتگو با اساتید و کارشناسان تواشیح و سرودهای مذهبی پرداخته و فلسفه و آغاز پیدایش آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

نظر دادن