نغمه سرا: نغمه سرا

نغمه سرا

نغمه سرا

این مستند به فعالیت های مرکز ضبط و تکثیر نغمه سرای اسلامی می پردازد.

نظر دادن