این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 51

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

خانم لیلا غزنوی پس از آنکه در کودکی بینایی خود را از دست می دهد، اکنون روایتگر تلاش های خود برای آموزش کودکان نابیناست.

نظر دادن