گل های خوشبوی لکهنو: گل های خوشبوی لکهنو

گل های خوشبوی لکهنو

گل های خوشبوی لکهنو

نفوذ شیعه در هند و محل های حضور شیعیان در هند و برپایی آیین ها و مراسم مختلف خصوصا در شهر لکهنو در این مستند به تصویر کشیده شده است.

نظر دادن

نظر

  • بهمن ک
    بهمن ک

    اطلاعات خوبی در مستند بود - ممنون