این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 52

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

عبدالله هزاره ای با وجود معلولیت هفتاد درصدی به مربی گری فوتبال مشغول است.

نظر دادن