این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

صدای ماه

صدای ماه

مستند «صدای ماه» به زندگی خانوادگی و حرفه ای مهوش افشاری هنرمند پیشکسوت دوبله پرداخته است.

نظر دادن