این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

تنهایی

تنهایی - 9

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید محمد طالبی زاده

نظر دادن