سرای کهن: سرای کهن - مازندران

سرای کهن

سرای کهن - مازندران

مستندی در خصوص روش های گوناگون مرمت و حفظ بافت ها و بناهای تاریخی با همراهی سه مرمت گر که راوی قصه خودشان می باشد.

 

نظر دادن

نظرها

  • ایمان قیاسی

    عالیه

  • بسیارعالی ومفید.
    بسیارعالی ومفید.

    بسیارعالی ومفید