در بوستان شعر: در بوستان شعر

در بوستان شعر

در بوستان شعر

این مستند روایتی کوتاه از دیدار رمضانی شاعران با مقام معظم رهبری در رمضان 1398 است.

نظر دادن