این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 204

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از اماکن تاریخی شهر اهر، پارک فناوری پردیس، کارخانه نوآوری آزادی

نظر دادن