این مستند را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

حافظه فریب کار

حافظه فریب کار

این مستند به تحقیقات در مورد ماهیت حافظه، خاطرات دروغین و اشتباهات حافظه می پردازد.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن