ملیکا: ملیکا

ملیکا

ملیکا

ملیکا غلامرضایی که یک دختربچه پنج ساله با سرطان خون است، پس از پیوند مغز استخوان توسط یک اهدا کننده آلمانی سلامتی کامل خود را به دست آورد.

نظر دادن