تهرانگرد - سری دوم: تهرانگرد - 7

تهرانگرد - سری دوم

تهرانگرد - 7

 تهران ایران کوچک است. از کوه و جنگل گرفته تا آبشار و دریاچه. برای دیدن تهرانی که کوچه های قدیمی آن داستان تاریخ فرهنگی، هنری و سیاسی ایران را تعریف می کند باید بیشتر وقت گذاشت.

در این مجموعه تلاش می کنیم شما را با گوشه و کنار کمتر دیده شده تهران آشنا کنیم.

باغ پرندگان - سی تیر و جاذبه های ورزشی

نظر دادن