آنچه گذشت: آنچه گذشت - 23

آنچه گذشت

آنچه گذشت - 23

این مستند به شکل روایی در هر قسمت به زاویای کمتر پرداخته شده و ناگفته از انقلاب اسلامی ایران می پردازد و با کمک تصاویر بکر آرشیوی وقایع را بازگو می کند.

عملکرد دولت موقت

نظر دادن