این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

بیراهه

بیراهه - 93

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : کشف مواد مخدر

نظر دادن